PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một mai rồi tháng năm sẽ lớnMua Sao Bang
04-11-2005, 05:16 PM
Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
Người sẽ quên một thoáng trời hồng
Và sẽ quên có một người trông
Môt kẽ đứng dọc đường trông dợi

Vì sao không tên
05-11-2005, 12:40 PM
Nếu một mai cổng trường khép lại
Cánh phượng hồng lưu bút ép ngày xưa
Sẽ vấn thế như chưa từng được mở
Như tình tôi chưa kịp gởi cho người.