PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình cờnhanlove11
04-11-2005, 02:26 AM
Tình cờ anh gặp mặt em
Tình cờ anh cũng iêu nàng mất rùi
Tình cờ anh không gặp nàng
Tình cờ anh đã biết em vô tình
Tình cờ anh đọc thư nàng
Tình cờ anh biết được em thất tình
:tim:
:iou:

Lost.
04-11-2005, 02:36 AM
tình cờ nối tiếp tình cờ
chia tay có phải tình cờ không you

Akite_for_you
05-11-2005, 06:58 AM
Tình cờ ta gặp lại nhau
Tình cờ ta đã xa nhau mất rồi
Tình cờ lạc bứoc giữa đời
Tình cờ ta đã hoá thành người dưng !