PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày xưa....leyna
03-11-2005, 08:19 AM
Những vần thơ hối tiếc về một mối tình thơ mộng tuổi học trò và đã phai mờ theo nãm tháng:
Ngày xưa trời ở trên trời,
Trời xuôi đằng ấy đến ngồi bên ta...
Ngày xưa đằng ấy nhà xa
Tan trường mưa quá... nên ta đưa về
Ngày xưa đằng ấy tóc thề
Ta thời tóc ngắn nên về tương tư...
Ngày xưa ta viết phong thư ,
Đằng ấy nhận được hình như... bằng lòng
Ngày xưa có tiếng thì thầm:
Mai sau đừng có thay lòng đó nha !!!!
Ôi ngày xưa!Đằng ấy đã quên..
Trời mưa mưa qua cho nên phai lòng?
Thôi thì... trời đã sang đông,
Thôi thì người đã đành lòng quên ta...
Trời ơi, trời ở cao xa
Ngày xưa nhắc lại chỉ là... ngày xưa !!