PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì yêutiểu quỉ
30-04-2005, 04:45 AM
Vì yêu, anh phải lặng thinh
Để em nghe nhịp đôi tim đón chờ

Vì yêu, anh giả làm ngơ
Kẻo ba mẹ gặp bất ngờ thì sao?

Vì yêu, anh bước qua mau
Tránh bao ánh mắt đằng sau chúng mình

Vì yêu, anh giả vô tình
Để xem em có hay nhìn “ai” không

Thế em không thấy lặng thinh
Cũng là một cách tỏ tình đấy sao?

<Nguyễn Trung Kiên>