PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định lý tình yêu !Lindsay
25-10-2005, 02:32 AM
Trong lớp bạn ai là người giỏi toán ?
Hãy chứng minh định lý của tình yêu
Giả thiết cho thương nhớ quá nhiều
Hãy chứng minh tôi yêu người đấy
Mình sửa lại chữ cho nhỏ lại ha

điệp_viên_0_0_thấy
26-10-2005, 03:19 AM
anh chẳng phải là một người giỏi toán
anh cũng không định nghĩa được tình yêu
anh chỉ biết tình yêu là duy nhất
anh chỉ yêu và suốt kiếp chỉ yêu

điệp_viên_0_0_thấy
26-10-2005, 06:16 AM
tình yêu là bà tám
vườn thơ mà mem dám
nhảy vào đây tám tám

nhathanh
26-10-2005, 07:13 AM
đố ai định nghĩa được chữ hôn?
_ có khó gì đâu hỏi lạ kỳ...
bốn mắt nhìn nhau rồi kế lại,
nhắm mắt, môi cười thế là ...mi !!!!

sararaius
26-10-2005, 08:13 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có gì đâu một buổi chiều
Gặp người con gái ngây thơ ấy
Về nhà thương nhớ thế là yêu .

sararaius
26-10-2005, 08:17 AM
Tiền tài che mắt gái
Sương gió phủ đời trai

Lindsay
27-10-2005, 07:40 AM
Chứng minh có gì là khó !
thương nhớ quá nhiều nảy tình mà thôi
Tôi yêu người ấy theo trường hợp yêu.thương.yêu

baduys
27-10-2005, 09:43 AM
NẾu BẠn HỎi Ai La NgƯỜi GiỎi ToÁn
Xin TrẢ LỜi KhÔng Ai KhÁc" TÌnh YÊu"
LÃng MẠn ,ga LĂng" TÌnh YÊu " BẠn HỌc NhiỀu
BÀi ToÁn TÌnh YÊu DÀnh Cho BẠn Ấy

chungemyeutien
27-10-2005, 09:50 AM
Toán mà chứng minh được tình yêu
Tôi nguyện yêu người muôn kiếp
Đến khi con tim biết mệt mỏi
Tôi vẫn cứ mãi yêu người

dcx
27-10-2005, 10:06 AM
Trong lớp bạn ai là người giỏi toán ?
Hãy chứng minh định lý của tình yêu
Giả thiết cho thương nhớ quá nhiều
Hãy chứng minh tôi yêu người đấy
Mình sửa lại chữ cho nhỏ lại ha

Không giỏi toán nên tình yêu cũng dỡ
“Đường song song” nên không nợ không duyên
Số “bình phương” nên vương lấy ưu phiền
Vì “tiếp tuyến” chưa lần riêng “xác định”

“Rút căn” ra chỉ còn con “số chín”
Không “chia đều” nên biết tính làm sao
Vì yêu người chưa gặp “điểm tương giao”
Nên lòng vẫn đông đầy “bao ẩn số”

Trong tình yêu không thể “đo tốc độ”
Mà phải dùng “hàm tỉ số cân bằng”
Nếu “vòng tròn” có dạng trái tim căng
“Đường giao tuyến” là mủi thăng nghịch đảo

Hyperbolic Cosine tình yêu như cơn bão
Đảo ngược dòng đường hư ảo đi lên
Tình Pythagorean theorem phải để ở trên
Rồi kết nạp Maclaurin series thành công thức

Given a “spherical right triangle” số thật
Thì “Cos(x)” phải lấy 1 trừ ra
Nếu không thì “đáp số “sẽ thành ma
Vì “radius r “đem chia cho cạnh thiếu

Đã chứng minh, sao em còn chưa chịu?
Yêu một người, nhưng ai hiểu lòng ta
Trong tình yêu, không toán, chỉ thiết tha
Như thơ nhạc, ngợi ca tình đôi đứa

dcx

MuaPhuongVi_2005
27-10-2005, 11:50 AM
Không giỏi toán nên tình yêu cũng dỡ
“Đường song song” nên không nợ không duyên
Số “bình phương” nên vương lấy ưu phiền
Vì “tiếp tuyến” chưa lần riêng “xác định”
“Rút căn” ra chỉ còn con “số chín”
Không “chia đều” nên biết tính làm sao
Vì yêu người chưa gặp “điểm tương giao”
Nên lòng vẫn đông đầy “bao ẩn số”
Trong tình yêu không thể “đo tốc độ”
Mà phải dùng “hàm tỉ số cân bằng”
Nếu “vòng tròn” có dạng trái tim căng
“Đường giao tuyến” là mủi thăng nghịch đảo
Hyperbolic Cosine tình yêu như cơn bão
Đảo ngược dòng đường hư ảo đi lên
Tình Pythagorean theorem phải để ở trên
Rồi kết nạp Maclaurin series thành công thức
Given a “spherical right triangle” số thật
Thì “Cos(x)” phải lấy 1 trừ ra
Nếu không thì “đáp số “sẽ thành ma
Vì “radius r “đem chia cho cạnh thiếu
Đã chứng minh, sao em còn chưa chịu?
Yêu một người, nhưng ai hiểu lòng ta
Trong tình yêu, không toán, chỉ thiết tha
Như thơ nhạc, ngợi ca tình đôi đứa
dcx

Hay wá dcx :cool1: ..thể thơ này Phượng pó tay

dcx
27-10-2005, 12:43 PM
Hay wá dcx :cool1: ..thể thơ này Phượng pó tay

Cảm ơn Phượng... bài thơ Tơ Lòng của Phượng dể thương lắm

dcx

MuaPhuongVi_2005
27-10-2005, 01:47 PM
thanks dcx... đã có lời khen P.. nhưng tiếc là hôm nay thơ P biến đâu hít rùi..hic...

Dòng thơ nay đã cạn bầu
Như màu hoa tím phai màu nhớ thương...
(ráng mót lắm mới lòi re được có 2 câu gọi là đáp lễ T)

mainholan
27-10-2005, 09:58 PM
:love-smil Quãng ngãi mùa đông trời có lạnh????:madsung: :guoc:
Cũng không bằng băng giá trái tim anh:love-smil

phonglantim
28-10-2005, 07:51 AM
Sorry all! Không 888 trong vườn thơ há

12071988
23-11-2005, 08:54 AM
đo' ai đinh nghia~ đuoc chu~ hon
Nao` kho' chi đau xich' lai gan`
Thay' lanh lanh da te tai'
nhu vay the' la` hon