PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gặp gỡ bây giờ là tiếng đau !Nhóc Lang Thang
22-10-2005, 12:13 PM
Đừng gọi nhau bằng tiếng xa xôi
Bao năm gặp lại cũng xong rồi ?
Ngày xưa ngôn từ êm dịu quá ,
Sao giờ ai đó xé hồn tôi ,

Không thể gọi nhau bằng tiếng yêu ..
Tiếng yêu ai chôn giấu vào chiều ..
Bia đá hòang hôn sao đã khắc ..
Tình ấy bây giờ được bấy nhiêu !

Hỏi không kịp hỏi những mong chờ ..
Tiếng nàng vẫy gọi tiếng thờ ơ ..
Là sắc giọng nào xao xuyến đó ..
Nhưng hồn trong đấy đã thành tro ..

Tình cảm trong tôi chừng hấp hối ?
Thôi rồi ! thôi hỡi biệt từ đây ..
Lòng tôi , một trời mây mù tới ..
Che khuất cho vừa hết đắng cay ..