PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc sao ta phải khổ đau ?Nhóc Lang Thang
22-10-2005, 12:11 PM
Hạnh phúc sao em , Hạnh phúc nào ?
Gom góp nơi đâu , mộng ước ao ..
Ai đặt vào tim nhiều tơ tưởng ..
Cho chúng ta tìm , hạnh phúc nhau ..

Hạnh phúc em sao mi ướt buồn ?
Khỗ đau tôi nghĩ có là hơn ..
Nên cứ mỗi lần thương lẫn nhớ ..
Lại cả đêm trường thắm cô đơn ..

Ngày tháng tựa hồn con sóng nghiêm ..
Đố ai giữ được sự dịu yên ?
Hãy nén lòng nhau vào mỗi lúc ..
Đợi chờ không gặp dáng thần tiên..

Dòng đời bất tận mệt nhoài xoay ..
Làm sao ôm được mộng tương lai !
Bởi ta mang danh người trần thế ..
Phải chấp tay cầu chuyện đắm say ..