PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng TìnhNhóc Lang Thang
22-10-2005, 12:08 PM
Tỉnh giấc rồi sao thấy dạ nâng nâng
Người đã đến sao lại đi vội vã
Người có biết người luôn là tất cả
Là sức sống vực dậy trái tim ta

Trái tim này chưa một lần sầu khổ
Nay vì người mà mang nặng những ưu tư
Muôn đời ta sẽ chịu ưu tư đó
Chỉ một lần mong được gặp người thôi!!!

nhathanh
03-11-2005, 04:55 AM
anh nằm ngoài sự thật
em ngồi trong chiêm bao
cách nhau xa biết mấy
nhớ thương quá thì sao?

anh nuốt từng hàng chữ
anh cắn vỡ lời thơ
anh cắn, cắn, cắn....
hơi thở đứt làm tư....

BabyLangtu
04-11-2005, 06:54 AM
Yeu không thành ta đổi sang tình bạn