PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...............Khoangtroirieng
29-04-2005, 12:12 AM
Cho tôi được gọi bạn bằng em.
Tôi đã yêu em bằng cả taams lòng.
Bằng tất cả những gì trái tim tôi mách bảo
Sao em nỡ trả lời bằng những dòng đắng cay
Để trái tim tôi đau đớn bụi mờ
Dẫu muốn quên em mà sao không quên được
Vì tình yêu anh đã chót chao em.
Vì tôi đã thấy ở em
Như nửa còn lại của con người tôi vậy
Dẫu sau này em có ai đi nữa
Thì tôi đây vẫn muốn chọn em.