PDA

Xem đầy đủ chức năng : một chút thơbedu
21-10-2005, 04:02 AM
Tóc em ngày đó ngang vai
Anh mong đến thuở tóc dài thướt tha
Bây giờ tóc đã dài ra
Bàn tay ai vuốt xót xa anh nhìn

:angel1:

Hến Sò
21-10-2005, 04:47 AM
tóc ngang vai là dài roài :D

Hoa Huệ Trắng
21-10-2005, 07:24 AM
tóc dài tốn xà phồng lắm...lại nuôi thêm chí nửa:angel1: :D