PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nấm mộ tình taHến Sò
20-10-2005, 10:33 PM
Nấm mộ tình ta đã đắp xong
Thôi em cứ cất bước theo chồng
Đò ngang chẳng đợi người về muộn
Đợi mãi tinìh ai nơi bến sông
Cơ tạo khiến xui cơn loạn lạc
Làm trai theo đuổi kiếp phiêu bồng
Yêu nhau chi để sầu cô quạnh
Và để nhạt phai kiếp má hồng