PDA

Xem đầy đủ chức năng : Túy sầuHến Sò
20-10-2005, 10:33 PM
Đêm hè nguyệt tỏa ánh huyền quang
Lấp lánh sao khuya chiếu muôn ngàn
Côn trùng rả rích lời trách oán
Mây gió vi vu tấu điệu đàn
Có kẻ ôm trăng cười ngặt nghẻo
Không người đối ẩm buồn thở than
Rượu ngon thiếu bạn còn đâu rượu
Thơ vắng tri âm cũng lạc vần ...

huutinhthienthu
08-11-2005, 12:29 AM
thơ gì mà sến như cái bà hến đọc mà thấy chán kin khủng

tomato123
08-11-2005, 02:01 AM
Bài thơ hay đấy chứ

Rượu ngon thiếu bạn còn đâu rượu
Thơ vắng tri âm cũng lạc vần ...

Hến Sò
09-11-2005, 02:50 AM
đúng là cà úi bít thưởng thức thơ :D