PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có một nụ cườitiểu quỉ
19-10-2005, 02:25 AM
- Em có một nụ cười

Không làm sao tôi hiểu

Sau bao năm tháng trôi.- Có lẽ tại anh thôi

Anh - người luôn vắng mặt

Khi nước mắt em rơi!

Nhóc Lang Thang
21-10-2005, 11:59 AM
Em có nhiều nỗi đau
Không làm sao tôi hiểu
Hay tại tôi vô tình


Có lẽ tại tôi thôi
Một người luôn hờ hững
Mỗi khi lòng em đau