PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgÀy ĐÊm QuÊ TÔi !teakwondo
16-10-2005, 08:55 PM
Mặt trời tỏa sáng ban mai
ánh lên chớp lửa bay dài trong sương
dòng sông như chiếc gương tròn
như đêm khuya đã muôn trùng ánh sao
đầu lành tiếng quốc bờ ao
xanh lên ánh bạc trăng vàng nhấp nhô./.