PDA

Xem đầy đủ chức năng : BÚt&vỞteakwondo
16-10-2005, 08:49 PM
không có bút lấy gì mà viết
không có vở lấy gì chở đi
viết rồi còn nói làm chi
để cho thiên hạ hì hì khó coi
chúng nó thì lắm thằng xoi
moi gan lột ruột chẳng trừ ai đâu
bút ngồi bút viết dêm thâu
mà lai hay nói như người không câm
bước vào thế giới nội tâm
đi tìm bạn đường gần hay xa
sông sâu núi hiêm chẳng qua
ai mà biết được lòng ta thấy buồn
thế rồi hóa kiếp chuồn chuồn
bay đi tìm ban trùng trùng nước non
ôi cái bút quyển vở cỏn con
nhờ bay mà đây với đó
quen nhau rồi tình bạn thắm hơn./.

Hến Sò
17-10-2005, 11:18 PM
chà bút & vở ý nghĩa ghê

teakwondo
19-10-2005, 06:01 PM
vậy sao bạn
nick chát bạn là gì thế