PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giọt đắngtiểu quỉ
15-10-2005, 10:56 PM
Nỗi đau chẳng nói nên lời
Nỗi buồn rơi vào im lặng
Cuộc đời như áng mây trôi
Còn lại trong đời giọt đắng