PDA

Xem đầy đủ chức năng : vui---buồn ----tháng ngày .......dieptieuho_anhyeuem
13-10-2005, 06:57 PM
kỉ niệm tôi viết thành thơ
bạn ơi đừng hỏi vì sao thơ buồn
khi lòng tôi nhớ viết luôn
để cho hình ảnh em luôn theo về
nhưng lòng còn nỗi nhiêu khê
vần thơ chẳng hiểu,lê thê tháng ngày
thơ tôi tập viết chẳng hay
chỉ là nhung nhớ khi xa những ngày
biết buồn biết nhớ vì xa
viết sao người hiểu thiết tha tấm lòng
viết sao giấc mộng riêng trong
còn đây niềm nhớ mai về chung đôi
lòng tôi nguyện ước thế thôi
viết cho bớt nhớ bớt buồn hôm nay..?