PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ đợitiểu quỉ
13-10-2005, 08:46 AM
Xương rồng không chịu nở hoa
Người trồng cây vẫn đi xa mịt mù
Tình người... cánh bướm phù du
Tình cây xanh biếc thiên thu một lời
Gai xương rồng đã già rồi
Vẫn găm vào gốc đợi người năm xưa
Xương rồng bế gió, bồng mưa
Để người xa được mộng mơ sắc trời
Bên cây thường có một người
Giống như cây... chẳng biết cười từ lâu...

Chiptyty
14-10-2005, 02:26 AM
Em ơi nhẹ kéo bức rèm tơ
Nhìn thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình nhân muôn dặm duổi
Ngựa hồng tuôn cõi bụi xa mơ
....
Xa nhìn bên cõi trời tây
Chị ơi em thấy một cây liễu buồn
....

tomato123
15-10-2005, 03:49 AM
]Sao em không về bên anh em ơi
Gần gủi thế...mà xa xôi đấn thế
Giàn mướp đắng lỡ thời quên kết trái
Cau đúng mùa mấy vụ chẳng ra hoa

NGOC_GHET_BONGDEN
15-10-2005, 03:54 AM
Cây không đơm trái ra hoa
Vì người ta đã đi xa mất rồi
Ở lại thì thương ,còn vương thì tội
Thôi xin đành lỗi hẹn tới mùa sau !