PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ_mân côisún gầy
13-10-2005, 02:27 AM
Tháng Mân Côi

Hoa Hương Triều Hiến Mẹ
Tháng Mười là tháng Mân Côi
Giáo dân ước được cùng ngồi bên nhau.
Dâng Từ Mẫu từng câu khấn nguyện
Để người người phát hiện thương yêu
Giới răn căn dậy mỹ điều
Là gương phản chiếu tình yêu Chúa Trời.
Nguyên thụ tạo sống đời trần thế
Qủy ma thời luôn kế ngay bên
Ghen tương chúng cố tạo nên
Để làm lạc lối đường lên nước Trời.
Tình Mẫu tử cao vời như núi
Bồ Đào Nha Mẹ tới hiện ra
Dặn ba em bé hiền hòa
Vì thương nhân thế khuyên ta nguyện câu.

***

Chuỗi Mân Côi hiệp nhau lần gẫm
Mẫu Tâm sùng tôn ngắm chân chuyên
Ăn năn đền tội Chúa Chiên
Sống Đời Cải Thiện sớm nên yên bình.
Cha thứ tha giảm khinh thịnh nộ
Chúa nhân hiền Mẹ đỡ xin cho
Chiến tranh khủng bố hết lo
Hòa bình thế giới chính do Con Người.
.
Xin Mẹ hãy nhận lời khấn nguyện
Cho người người thực hiện từ tâm
Thương nhau như chính bản thân
Cùng chung thờ Chúa chí nhân đời đời.
Cho hết thảy vâng lời sám hối
Thế trần này vạn nỗi đa đoan
Triều dâng Từ Mẫu cải hoàn
Linh hồn thể xác biến làm hoa hương!
(Hoài Việt)


--------------------------------------------------------------------------------

Cung Chúc Chủ Càn Khôn

Con nào có đáng gì không ơn Chúa
Ngài chúc lành cha mẹ mới sinh ra
Xác hồn con tinh túy tựa châu sa
Như khởi thủy ơn Thiên tòa tác tạo

Giống hình Người nguyên tạc Tổ A-Đam
Lòng trong trắng yên hàn từ thơ ấu
Trí tài đâu con thấu tả cho cùng!
Để tán tụng kỳ công Người sáng tạo!

Tạc nên thành tác phẩm “Thế Nhân” đây!
Nhưng lớn lên lỗi tội chất từng giây
Vì ma quỷ ngày ngày theo cám dỗ
Tứ đỗ tường ham mộ bởi xác thân.

Làm môi giới xa lần lòng mến Chúa
Đắm chìm vào biển lửa kiếp trầm luân
Cha yêu thương tác phẩm dựng thế trần
Sai Con Một đích thân, Ngài chí Thánh.

Đức Ki-Tô nhận gánh tội trần gian
Trọn cuộc đời bút viết vạn ngàn trang
Dù hết thép vũ hoàn khôn tả nổi
Lòng nhân từ tuyệt đối của Hóa Công!

Ước ao chi ơn Thánh đổi tột cùng
Cho tâm trí khéo dùng thơ mỹ vận
Tung hô Người, hiến tận thảy đời con
Những vần thơ lai láng ý chỉ còn:

Là Thánh Ý, tung hô lời vạn hỷ
Ca tụng Người, cung chúc Chủ Càn Khôn.
(Hoài Việt)