PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khó quên!girl_sau_han
11-10-2005, 07:48 AM
Đến bao giờ em mới gặp lại anh
Dấu chân em lẻ loi hằn trên cát
Đêm nay em làm cánh buồn phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn.

Chưa bao giờ được nhận từ anh
Chưa bao giờ được nắm tay anh trên cát
Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
Xa anh rồi em mới hiểu thế nào là tình yêu.

Đêm nay buồn và trăng cũng cô liêu
Trăng đơn lẻ ôi vầng trăng thiếu bạn
Gió cũng buồn suốt đem dài gọi gió
Một tình yêu nay đã xa Vời