PDA

Xem đầy đủ chức năng : hắnblue_eyes
11-10-2005, 05:26 AM
Hắn


Lại giận "nhỏ" rồi
Hắn ngồi thừ mặt
Tôi hỏi, hắn gắt:
- Thề "cắt" từ đây !

Gặp lại sáng nay
Hắn còn hùng hổ:
- "Giữa tao với nhỏ
Chẳng hề có chi
Ðường tao, tao đi
Ðường "nhỏ", "nhỏ" bước
Tao mà xuống nước
"Nhỏ" tưởng "nhỏ" ngon !"
Mặt hắn ton ton
Y như là thiệt !

Chiều nay rảnh việc
Tôi ghé "nhỏ" chơi
Ðụng hắn ngay cổng
Hắn nhe răng cười !
:3nhay: :3nhay: :3nhay:

banhduc
12-10-2005, 12:52 AM
hi hay đó, những bài thế này làm cho người đọc cảm thấy thoải mái