PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngã Bathi vũ
11-10-2005, 05:10 AM
Ngã Ba
-Dang yên ả giữa cây xanh
Con -dường tự xé mình thành ngã ba
Người ta về với người ta
Còn tôi với buổi chiều tà về -dâu