PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ hay nèbanhduc
11-10-2005, 01:38 AM
Cô trò ấy đánh mất tuổi thơ
Cặp không thủng mà đi đường rơi mất
Tiếc những trò vui cô hối hận
Đường rất dài biết mất ở đâu!

Mới sớm nay chỉ có chú chim câu
Trên vòm lá bên đường cô tới lớp
Chỉ có những hàng cây xanh bóng rợp
Chẳng thể nào đánh mất tuổi thơ cô

Ồ! bên đường có vài tiếng cười đùa
Ừ có lẽ, tuổi thơ rơi vào đó
Và tâm hồn vắng tuổi thơ bé nhỏ
Lạnh vô cùng khi ai đó nhìn theo