PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ_ mùa đôngsún gầy
10-10-2005, 10:15 PM
:3nhay:
Ngày em xa mùa đông
Về đi thôi - về đi người ơi - đưa làm chi cho lòng thêm bồi hồi


Về đi thôi - về đi người ơi
đưa làm chi cho lòng thêm bồi hồi
Chiều hanh hao chợt làm im con phố
Con đường về dài lắm một mình tôi

Người chờ ai – không - người không chờ ai
Chiều sang đông ngồi đây cơn mê dài
phai đi rồi đâu còn làn môi cũ
xa nhau rồi - đời còn ai nhớ ai

Còn bao lâu – còn tôi về mai đây
nơi vườn khuya trăng lên giăng đầy sương gió
bàn ghế lạnh, không còn ai ở đó
vắng em rồi chợt nhớ một bàn tay

Người tình ơi - người không còn tình nhau
đêm bây giờ quanh tôi lời môi chào
Bên đời kia hồn nhiên em vẫn thế
Trong tiếng cười sao vẫn thấy niềm đau.