PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cả boys và girls đều vô coi thử đi,hay lémnhimconkhotinh2005
08-10-2005, 12:08 AM
Con trai đến lớp ăn quà
Con gái đến lớp la cà bi a
Con trai hiền thục nết na
Con gái lại tỏ vẻ ta...anh hùng
Con trai chỉ việc não nùng,
Con gái lập tức:"có dùng đến khăn?"
Con trai chỉ việc hơi nhăn
Con gái sẽ hiểu "muốn ăn đây mà"
Con trai buộc tóc đuôi gà,
Con gái đi học toàn là...đầu đinh
Con trai "xinh" quá là "xinh"
Con gái bỗng chợt thấy mình...vu vơ
Con trai cứ việc làm ngơ
Con gái vắt óc làm thơ tặng...chàng
Con trai cứ việc ăn hàng,
Con gái tự hiểu các nàng phải bao
Con trai cứ việc làm cao
Con gái khốn khổ:"làm sao bây giờ?"
*
* *
Giật mình:"Ồ!Chỉ là mơ"
Thở phào:"Chuyện chẳng bao giờ xảy ra!"
Con gái vẫn cứ ăn quà,
Con trai đi học vẫn là đầu đinh !!! :jerry: