PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sayfleo
06-10-2005, 01:36 AM
Say

Đừng rót nữa cho anh

Vì nếu say

Anh sẽ phai nói ra
những điều muốn nói

Đã từ lâu

Với lòng

Tự dối

Em trốn anh

Nên anh cố
trốn mình

Đừng rót nữa - cho anh

Để riêng anh

ấp ủ

một mối tình ...

anarchy_3x
06-10-2005, 03:57 AM
ra cả 1 nải chuối! khó hỉu

fleo
06-10-2005, 07:56 AM
ui....cam on ban da doc bai do cua minh.....bạn hayx thử tượng bạn đang cos một moois tinhf thaamf lặng không theer nois ra.... bên ly rượu muoons say maf không say đươc... bạn se hieer? tôi đang vieets gi