PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời Bạn Ghé Thăm Quê Tôi906_hp
07-04-2005, 08:52 AM
Một chiều LÝ HỌC_ TRUNGAM
Trước đền quan trạng khói nhang tôn thờ
Nhìn trầm nhang _ nhớ nhà thơ
Trông về dĩ vẵng cuộc đời trắng đen
Trung Tân quan biết mấy phen
Chúa tôi cầu cạnh vấn xem thế thời
Hiển nhân sấm trạng đời đời
Bạch Vân thi tập rạng soi bến hàn
Nhịp cầu thay chuyến đò ngang đời đời
Nén nhang tôi thắp cây đời
Tấm lòng hậu thé xin người nhận cho

Mời các ban ghé thăm