PDA

Xem đầy đủ chức năng : không vào đọc thì uổng đónhuhanh87
30-09-2005, 07:51 AM
:haha:Một thương anh trắng như Miên
Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
Bốn thương vừa mập vừa lùn rất đẹp
Năm thương 2 má anh phình
Sáu thương mắt lé đa tình
Bảy thương răng tựu hàng rào
Tám thương đôi mắt giận nhau cả ngày
Chín thương nải chuối bàn tay
Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo