PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dòng sông mang tên anh!girl_sau_han
29-09-2005, 07:48 AM
có một dòng sông mang tên anh
dòng sông em tự đặt
xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
có một dòng sông trôi vào lãng quên
nước trong như nước măt
điều chư đến mà sao thấy mất
Có một dòng sông chỉ có một bờ
Phía bờ kia quay mặt làm ngơ
dòng sông em chưa bao giờ qua được.