PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mười ThươngHa_Quyen
06-04-2005, 10:18 AM
MƯỜI THƯƠNG
Một thương đầu húi ... chôm chôm
Mốt chi lạ lẫm kinh hồn, anh ơi !
Hai thương chiếc áo "dân chơi"
Rặt ri chữ nghĩa, hỡi ơi ảnh hình...
Ba thương xin tỏ thiệt tình
Tập đầy những... trứng phen này ... bội thu
Bốn thương những cuộc "phiêu lưu"
Anh hùng xa lộ (nằm) êm ru có ngày
Năm thương đeo khoẻn lỗ tai
Môđen thời thượng, mặt mày vênh vang
Sáu thương đảo mắt, hỡi chàng !
Nay "kết" áo đỏ, mai nàng áo xanh
Bảy thương những tối tập tành
Vũ trường nhảy nhót cho sành sỏi thêm
Tám thương rình rập đêm đêm
Chôm tiền cha mẹ, chuồn êm thiệt là ...
Chín thương ở nhà hôm qua
Hôm nay mọc cánh bay xa mất rồi
Mười thương phiêu bạt nổi trôi
Ngược xuôi chê chán mới ngoi về nhà .
Thiệt là "thương" lắm anh à !