PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không rõ nữahate_hell
26-09-2005, 08:48 AM
Người với ta
nghìn năm nào
chờ đợi
Nghìn năm ròng
ngồi chẻ tóc
chia hai
Trời vẫn thinh không
nước qua cầu
vẫn chảy
Ta với người
cùng đứng giữa
tàn phai

Restart
27-09-2005, 04:10 AM
Ta với ngưòi giờ phương trời xa cách
Ngưòi ở đâu, giờ ở ngọn nứoc nào
Câu hát đó một thời bao thương nhớ
Giờ tàn phai theo năm tháng đợi chờ

hate_hell
07-05-2006, 11:28 AM
đọc lại mấy bài này buồn quá , nhớ .............