PDA

Xem đầy đủ chức năng : chàonhoccongiangho
25-09-2005, 07:32 PM
người ta ra phố có đôi
sao tôi ra phố lẽ loi thế này
gặp anh em chẵng dám chào
sợ về ba hỏi thằng nào vậy con :hug:

wow
25-09-2005, 07:40 PM
Ngồi buồn mà ca*'t bút chơi
Bút mòn gần hết chưa vơi nổi lòng

rily
25-09-2005, 10:14 PM
Bởi thế cho nên anh không thuộc về em
Giống như bầu trời không bao giờ gặp đất

wow
06-10-2005, 09:05 PM
hhihi đối hay lém
vậy
Người ta đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu