PDA

Xem đầy đủ chức năng : tìnhnhoccongiangho
25-09-2005, 07:24 PM
tiên` là giấy ,đốt là cháy tình là bụi , phũi là bay :come:

[/I] ko bít ai lòa téc giõa pai` này nhung mòa cũng dúng xiệt