PDA

Xem đầy đủ chức năng : xuân ýChiptyty
25-09-2005, 11:35 AM
trời đẹp như trời mới tráng gương
chim ca tiếng sáo rộn ven đường
có ai bên cửa ngồi hong tóc
cho chảy lan thành một suối hương
sắc biếc giao nhau cành bắt cành
nước trong hồ ngợp thủy tinh xanh
chim bay cánh chĩu trong xuân ý
em đợi chờ ai khuất bức mành
giữa một giờ thiêng tình rất đẹp
rất buồn và rất rất thanh thanh
mày ai bán nguyệt người ai nhỏ
em ạ yêu nhau chết cũng đành
-----------
mình thích nhất là bốn câu thơ cuối !!
( ko nhớ tác giả, thông cảm nha )
:huglove: