PDA

Xem đầy đủ chức năng : con trai!mitamun
06-04-2005, 06:15 AM
Con trai là chúa làm cao,
Con trai là chúa tự hào mình siêu,
Con trai là chúa nói nhiều,
Con trai như thế tiêu điều, xác xơ.
(các bạn trai đọc xong đừng chửi
nghen, thơ sưu tầm thôi mà)