PDA

Xem đầy đủ chức năng : Duyên ai phận ấytiểu quỉ
24-09-2005, 03:48 AM
Gặp nhau bạn cũ ngày xưa
Thời gian năm tháng, nắng mưa bạc đầu
Rằng xa vẫn cứ thương nhau
Dại khờ ngày ấy chưa câu hẹn hò
Ôi sao cái tuổi học trò
Quả me, chùm sấu, câu thơ ỡm ờ
Nào đâu có hẹn có chờ...
Duyên ai phận ấy để giờ... cười thôi