PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cánh tay emtiểu quỉ
24-09-2005, 03:43 AM
Dịu dàng là cánh tay em
Tóc anh xanh, bạc bao đêm của đời
Có hương đất, có hương trời
Ru tan cực nhọc để cười trong mơ
Cánh tay em ủ câu thơ
Cánh tay trĩu nặng bến bờ anh qua
Để rồi thương đến xót xa
Cánh tay mỏi rã vì ta suốt đời