PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cứ nhưtiểu quỉ
24-09-2005, 03:35 AM
Cứ như nghe nhẹ bước chân
Cứ như trong gió thơm ngần tóc em
Cứ như hơi thở thân quen
Cứ như ánh mắt dịu dàng dõi theo