PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em mong ước.....yfublackcat
23-09-2005, 02:35 AM
Em mong ước tình mình sẽ đẹp
Sẽ dịu dàng như Đà Lạt vào đông
Sẽ dễ thương như khung kính màu hồng
Và dịu dàng như mùa thu thay lá......