PDA

Xem đầy đủ chức năng : ô giang biệt khúcgabriel
22-09-2005, 09:49 PM
Hạng Vũ ( Hạng Tịch) cùng Lưu Bang khởi nghĩa chống nhà Tần hung bạo - trải bao trận thắng oanh liệt không biết bại là gì - Vũ nhanh chóng tạo được thế lực hùng cường và bờ cõi riêng, nhưng lại cư xử quá nghiệt ngã và mắc sai lầm chế độ phân phong chư hầu phên giậu như nhà Chu - Hạng Vũ xưng Tây Sở Bá Vương, tự cho mình đứng dưới Sở Hoài Vương ( tức là Nghĩa Đế - sử sách cho là cháu nội Sở Hoài Vương cũ - vốn bị bức chết ở Tần ) rối lại giết Đế để độc tôn địa vị mình - quần hùng thiên hạ nổi dậy chống lại, nổi danh nhất là Lưu Bang, người từng cùng Vũ kết bái chi giao - sau 4 năm chinh chiến sa trường, Lưu Bang tuy thất bại nhưng với bản chất tráo trở đã nhiều lần tập kích Vũ; làm Vũ suy yếu dần - cuối cùng Vũ bị Bang và các tướng lãnh dồn tới Ô giang ở Cai Hạ - và Vũ phải tự sát chết cùng 28 tướng sĩ cuối cùng. trước khi bị dồn tới chân núi gần ô giang, Vũ cùng người thiếp Ngu Cơ ( cũng là vợ duy nhất ) hát bài Ô Giang Biệt Khúc trứ danh muôn thưở để sinh tử biệt ly mãi mãi. Lưu Bang biết Vũ còn không ít binh sĩ, sợ tổn thương lực lượng nên dùng kế bao vây mười mặt và thúc dân Sở tới hát dưới chân núi - khiến 3 vạn tàn quân Hạng bỏ trốn, chỉ còn 8000 quân Giang Đông non nớt và cuối cùng tử trận hết sạch cùng Vũ.

HẠNG VŨ CA:
Sức nhổ núi, khí trùm thiên hạ,
Thời thế không còn, Truy không chạy.
Con Truy không chạy, làm sao đây?
Ngu cơ em ơi! làm sao đây?

NGU CƠ CA:
Quân HÁn đã bao vây muôn mặt
Bốn phương tám hướng hát giọng Sở
Đại vương chí khí chẳng còn,
Em đây tiếc chi kiếp sống mòn?