PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đau Tìnhhung_khung
06-04-2005, 01:55 AM
Hồng đẹp nhưng hồng lắm gai
Muốn hái được hoa phải có taì
Bất tài vô dụng không hái được
Gai cám vaò tay chớ trách ai

Khói thuốc mỏng manh theo tình lãng tử
Càfê đen nhuộm đáng kiếp phong trần.
"dangngoc.com"