PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái timtiểu quỉ
19-09-2005, 04:44 AM
Tim ta thì ở ngực ta
Đập nhanh hay chậm vẫn là trái tim
Để từ khi gặp được em
Trái tim không thể nằm im được rồi

Tim cùng ta biết bồi hồi
Ngóng chờ gặp mặt, ngóng lời nói quen
Ngóng từ mỗi bước chân em
Dẫm bao chiếc lá phố đêm lên đèn

Tim ta giờ ở ngực em
Để ai kia giận ta tìm lời xin

Đâu cần phải hai trái tim

<Hoàng Đình Huy Quan>