PDA

Xem đầy đủ chức năng : định nghĩa HÔNtranghale87
21-07-2016, 05:36 AM
ai mà chả biết hôn, thế đã người nào đã định nghĩa được từ Hôn chưa?

Hôn mà chẳng rời nhau là “đính hôn”.
Hôn liền tầy tì bảy phát là “thất hôn”
Hôn ai ngừng thi côngĐây gọi là “hôn nhân”
Hôn con vật nào Đó gọi là “hôn thú”a48 (google.com)Hôn vợ gọi là “hôn thê”
Hôn chồng gọi là “hôn phu”
Mơ hôn được người nào ngừng thi côngĐây gọi là “hôn ước”
Mới hôn xong gọi là “tân hôn”b1 (google.com)Hôn thêm mẫu nữa gọi là “tái hôn”
Hôn hai loại một lượt gọi là “song hôn”
Hôn phổ quát người một khi gọi là “đa hôn”
Ðang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là “ly hôn”Hôn rồi bị trả lại loại hôn gọi là “thoái hôn”
ko cho hôn cũng hôn đại gọi là “cưỡng hôn”
Hôn sơ sơ phơn phớt gọi là “ngoại hôn”
Hôn ghé gọi là “phụ hôn”hẹn ngày sẽ hôn gọi là “hứa hôn”
Vua hôn người ta gọi là “hoàng hôn”
Hôn từ biệt gọi là “từ hôn”
Rình rình hôn một cái gọi là “hôn thầm”Tính hôn con mà hôn trúng mẹ gọi là “hôn má”
Vừa hôn vừa ngửi gọi là “hôn hít”
Hôn sở hữu giấy phép gọi là “hôn lễ”
Hôn cuốn sách gọi là “hôn thư”Khoái hôn gọi là “hôn mê”
Chỗ nào cũng hôn gọi là “hôn bậy, hôn bạ”
Hôn cách không gọi là “hôn gió”
Hôn anh bộ đội chiến gọi là “hôn quân”c30 (google.com)Hôn tập thể gọi là “hôn phối”
Mới ngủ dậy mà hôn gọi là “hôn thức” (hình thức hôn nhân)
2 người cùng phái hôn nhau gọi là “trùng hôn”
Hôn người không cùng chủng tộc gọi là “dị hôn”Hôn người mà hợp sở hữu mình gọi là “hợp hôn”
Hôn xong rồi lại xua đuổi người ta đi gọi là “từ hôn”
Hôn liên phạm nhân tì không chịu ngưng gọi là “liên hôn”
ko muốn người ta hôn mình gọi là “miễn hôn”Hôn đại một người rồi bỏ chạy gọi là “đại hôn”
ko cho hôn mà cứ đè ra hôn gọi là “ép hôn”