PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ cần 1 gram gia vị này sẽ tăng trí nhớ trong 6 giờRubibi
28-11-2014, 07:51 PM
http://www.spring.org.uk/images/thinking9.jpg

Trí nhớ được cải thiện bởi việc dùng một lượng nhỏ gia vị này với bữa ăn sáng

Một gram nghệ vào bữa sáng được một nghiên cứu mới cho thấy là cải thiện trí nhớ ở những người gặp những vấn đề về trí nhớ.

Trong nghiên cứu, những người tham gia được cho ăn 1 gram nghệ trộn vào các bữa ăn sáng bình thường của họ (Lee et al., 2014).

Trí nhớ ngắn hạn của họ được kiểm tra trước đó và một số lần sau bữa ăn sáng của họ, và các kết quả được so sánh với một viên thuốc giả dược - điều kiện kiểm soát.

Giáo sư Wahlqvist, người dẫn đầu nghiên cứu Đài Loan, giải thích các kết quả:

"Chúng tôi phát hiện thấy việc bổ sung thêm một chút nghệ vào bữa sáng đã cải thiện trí nhớ ngắn hạn trong sáu giờ ở người cao tuổi với chứng tiền tiểu đường."

Bệnh tiểu đường và những vấn đề về trí nhớ có liên quan với nhau vì mắc bệnh tiểu đường làm một người có nhiều khả năng sẽ phát triển chứng mất trí nhớ nếu như bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt.

Nghệ là một loại gia vị màu vàng được dùng phổ biến trong nấu ăn, đặc biệt ở châu Á.

Màu vàng đặc biệt của nó là do một chất được gọi là curcumin, cấu thành giữa 3-6% của nghệ.

Chính curcumin được cho là có một tác động tích cực trong việc làm giảm những vấn đề về trí nhớ liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Giáo sư Wahlqvist giải thích tầm quan trọng của trí nhớ ngắn hạn, được kiểm tra trong nghiên cứu này:

"Trí nhớ ngắn hạn được xem là một trong những khả năng tinh thần quan trọng nhất, quan trọng cho những năng lực nhận thức như lên kế hoạch, xử lý vấn đề và lập luận.

Việc đánh giá trí nhớ ngắn hạn là đơn giản và thuận lợi, nhưng nó cũng rất hữu ích trong việc đánh giá về nhận thức và dự đoán bệnh mất trí nhớ và sự suy yếu trong tương lai."

Ông kết luận:

“Các phát hiện của chúng tôi về nghệ là nhất quán với những quan sát đó, đến một mức độ khi chúng dường như ảnh hưởng đến chức năng nhận thức mà ở đó có sự trao đổi chất bị rối loạn và sự kháng insulin."Rubi dịch
Nguồn: http://www.spring.org.uk/2014/11/just-1-gram-of-this-spice-boosts-memory-in-six-hours.php