PDA

Xem đầy đủ chức năng : 30 cú shoot đã con mắtKienfa
17-09-2014, 05:39 PM
http://youtu.be/j23Pcy9QJ80

nguahoang72
29-09-2014, 01:19 AM
Tuyệt vời, nhà mình có ai đi đá banh hem? lâp doi choi di!

Kienfa
05-10-2014, 08:29 PM
Hồi trước có đội banh ấy nhưng bây giờ tụi ý đi lấy vợ hết rồi, bây giờ chắc là ẳm con nên đội bóng HHT biến mất :sr: