PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ con gà cúmthamtuconan
05-04-2005, 09:16 AM
[/U]
tóc em sợi ngắn sợi dài
sợi bay trước gió sợi cài qua môi
sợi làm sóng sánh tim tôi
tóc không là rượu sao đời dậy mem
không biết bài ni có ai gửi chưa ta :smioh: