PDA

Xem đầy đủ chức năng : khi nàng giận chàng!mitamun
05-04-2005, 07:53 AM
Trên đời này có bao nhiêu con trai đẹp,
Bộ anh tưởng anh đẹp lắm sao?
Cỡ như anh tôi đá rớt gầm cầu,
Chưa hả giận tôi lôi lên đá tiếp.

thach_anh_tim
06-04-2005, 04:13 AM
đất long biên thiếu gì trai đẹp
anh kiêu căng tàn bạo lắm anh ơi
đời tôi đâu phải như anh nghĩ
bước phong trần tôi cũng chẳng cần anh