PDA

Xem đầy đủ chức năng : :-)Jae_moon
11-05-2011, 09:39 PM
Buổi sáng, em bắt đầu một ngày mới bằng việc nghĩ đến anh. Em kết thúc mỗi ngày bằng những giấc mơ về anh. Chúng mày! Cho tao niềm tin. Còn anh! Anh cho em hi vọng và cuộc sống. Anh chính là: Kim JaeJoong, Park Yoo Chun, Kim JunSu, Jung YunHo, Shim ChangMin.

cobekinhcan5858
11-05-2011, 11:27 PM
temmmmmmmmmmmm
lại fan cuồng của HQ rùi :hoamat: