PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kô đề sin bà con ku pa'c cho y' kiến hộ em ca'iMoschino_OCC
15-09-2005, 08:57 PM
Có kẻ làm Thơ tệ dễ tè
Từng câu từng vế kéo Lê Thê
Còn xưng bút hiệu là Hà mán
Người ta chỉ gọi hắn Thè-Lè

Thấy người sáng tác cũng le te
Học đòi thi phú viết nhăn nhe
Niêm luật không thông vần quá ẹ
Tư tưởng thô sơ ý quặt que`

Thơ gì như mắm cứ đem khoe
Kẻ lạ người quen chẳng rụt rè
Nguyệt San, Tuần Báo nào sá kể
Thơ hắn đăng đàn vạn kẻ chê

Dung mạo thọat nhìn quả chẳng mê
Nói năng chỉ muốn bỏ ra về
Nhân dáng xem chừng năm feet lẻ
Thấy mặt một lần khóc nightmare

Chê trách bao nhieu hắn vẫn li`
Thơ Thơ thẩn thẩn viết li bi`
Còn bảo đầy rồi trăm năm kể
' Thiên hạ ngày đêm khóc Thể Vi

Thôi thì cho hắn cứ viết đi
Đọc Thơ hắn rồi cũng có khi
Tẩu hỏa nhập ma đành chịu xệ
Trời đất quay cuồng chắc khó phê
http://img384.imageshack.us/img384/8031/anh2depzai6xg.png