PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài hát ru cho anh ngủ (thơ phổ nhạc)Mong Người Tình Xa
15-09-2005, 03:05 PM
Ru anh ru anh ngủ
Đồi thông nghiêng xa mờ
vẫn vơ bóng liểu đổ
Mật hồ xanh như mơ
Ru anh ru anh ngủ
Rồi mai hay bao giờ?
Niềm vui hay đâu khổ
Thật đời hay mộng mơ ? :tim:
Thats part of the song but i like to post this part up
and dedicated to the one I love ..::*Huynh*::.. :tim: :tim:
and this is the one I would like to write to him by *me*

Em có anh là người yeu tận phương xa
Tình em trao anh mãi đậm đà
Gập nhau chỉ nhìn không giám nói
Đêm về thao thức nhớ người ta :tim: :tim: :tim: